Julsovet 2004

Skatås. För att nå lägret tog man Mordor-liknande, branta trappor upp på en höjd. Den lilla sjön kylde, liksom ett tunt snötäcke efter snöblandat regn. Vi upplevde att vi var dåligt förberedda. Inte ens ketchup fick vi med oss. Inga tändkuddar så lägerelden uteblev(?)

Våra skepnader utgjorde dock skön kontrast till alla morgonmugglare på väg till sina jobb på 34:an in mot stan.

Annonser