Vildmarks- och Knalleleden

Vildmarksleden går mellan Skatås och Hindås. Första milen sammanfaller med den långa Bohusleden. Från Hindås fortsätter Knalleleden i drygt 5 mil till Borås. Vandringen går genom knalle- och sjuhäradsbygden och är förvånansvärt kuperad där höga berg och djupa dalar blandas med odlingsmarker, vild skog och en mängd sjöar. Skogen växlar mellan barrskog och björk- och ekskog.

Jag gick bekvämt med två övernattningar, men det går att göra snabbare om man vill. Glömde kameran så denna gång blev det inga bilder. Valde tält framför tarp eftersom det i julivärmen i detta sjörika landskap finns en del mygg och knott.

Annonser