Julsovet 2013

Vid ett vindpinat Hovs Hallar fick vi storslagen utsikt över betade strandängar, klippiga havsvikar, sandstränder, lerig björkskog och ett grått hav. Efter en promenad över Knösen hittade vi vindskydd där vi grillade korv, och pratade om resande och hur man organiserar sin fotosamling.

Annonser